Skip to main content

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web https://recercaensocietat.cat/ (d’ara endavant el lloc web), seran tractades en els següents termes:

Responsable del tractament

Les dades personals recollides a través d’aquest lloc web seran tractades per FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (PCB), amb domicili per a l’exercici de drets a c/ Baldiri i Reixac 10-12, 08028, Barcelona – Email: info@pcb.ub.cat.

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@pcb.ub.cat

Finalitats del tractament

  • Mantenir-lo informat sobre totes les activitats que organitzem emmarcades dintre del Programa Recerca en Societat, quan així ens ho sol·liciti a través dels formularis habilitats a tal efecte.
  • Fer difusió del programa i les activitats organitzades amb l’objectiu d’apropar la recerca als més joves.
  • Donar resposta i gestionar les seves consultes, comentaris i suggerències, si s’escau.
  • Obtenir informació sobre l’ús del lloc web, analitzant el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’ús. A aquest efecte, el PCB utilitza informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d’Internet que no permet la identificació de l’interessat en cap moment.

Legitimació

Consentiment. Les dades personals obtingudes a través del formulari de subscripció a la nostra llista de contactes seran tractades en base al consentiment atorgat per l’interessat, a través de l’acceptació de la casella disposada per a ta fi. Aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment.

Interès públic, exercici de poders públics. Les dades personals obtingudes a través dels formularis per a la reserva de places per a qualsevol de les activitats que oferim a través de la nostra web o web de tercers gestors, com ara la PAE de l’Ajuntament, seran tractades en base al compliment de la nostra missió realitzada en interès públic.

Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda del lloc web serà tractada sobre la base de l’interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar a l’usuari.

Destinataris

Les dades personals obtingudes no seran comunicades a tercers, llevat que existeixi una obligació legal.

Conservació

Les dades personals facilitades per l’usuari per rebre comunicacions comercials, seran conservades mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió o retiri el seu consentiment.

Quan l’usuari enviï les seves dades per contactar amb nosaltres, realitzar consultes, fer suggeriments o per inscriure’s o reservar plaça en alguna de les nostres activitats, les dades es conservaran mentre siguin necessàries per a tal fi, puguin derivar-se responsabilitats del tractament realitzat o existeixi obligació legal.

Les dades estadístiques derivades de l’anàlisi del trànsit i visites al nostre lloc web seran conservades durant un termini de tres anys.

Drets

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, mitjançant escrit adreçat al PCB a c/ Baldiri i Reixac 10-12, 08028, Barcelona – Email: info@pcb.ub.cat o al nostre Delegat de Protecció de Dades a dpo@pcb.ub.cat. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i l’ús del lloc web a menors de 14 anys d’edat.

El PCB recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec a menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte o servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Ús de cookies al lloc web

Aquest Web utilitza exclusivament “cookies” d’ús intern, imprescindibles per a la prestació dels serveis sol·licitats pels usuaris, per mostrar continguts allotjats a xarxes socials i necessàries per a la navegació de l’usuari dintre la nostra pàgina web.

Les “cookies” que pot utilitzar aquest lloc Web són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen a l’ordinador amb l’únic objectiu de gestionar l’autenticació dels usuaris, reproduir continguts allotjats en altres pàgines web o xarxes socials, efectuar la transmissió de comunicacions per la Xarxa, de conformitat amb el que dictamina de l’article 22 de la Llei 34/2012 de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI).

L’usuari té la possibilitat d’impedir la instal·lació de “cookies” al seu disc dur, configurar el seu navegador per ser informat abans de què les “cookies” s’emmagatzemin al seu ordinador o per esborrar les que s’hagin instal·lat. L’usuari pot configurar el seu navegador per especificar les “cookies” que poden ser acceptades i aquelles que no, pot també acceptar “cookies” de sessió, de forma que s’esborrin quan es tanqui el navegador i pot, en qualsevol moment, veure i esborrar les “cookies” individualment.

Tot i això, informem l’usuari que el fet de no acceptar les “cookies” del nostre lloc Web podrà suposar la impossibilitat o una important limitació per a què puguem prestar-li els nostres serveis.

Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador si vol ampliar la informació sobre la gestió de les “cookies”.

Tractament derivat de l’ús de les xarxes socials

En seguir el perfil del PCB a les xarxes socials que utilitzem com a mitjà de difusió del nostre programa i activitats, l’usuari ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals conforme a la política de privacitat de la corresponent xarxa social. Igualment, l’usuari consent expressament l’accés i tractament de les dades contingudes al seu perfil per part del PCB i que les notícies publicades pel PCB apareguin al seu mur. La petició de l’usuari per connectar amb el PCB, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats, éssent aquesta la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva oposició o retiri el seu consentiment, podent-ho fer en qualsevol moment.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. El PCB no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a les xarxes socials que gestiona. No obstant això, les persones, les dades de les quals es trobin publicades o incloses a comentaris, podran sol·licitar al PCB la cancel·lació d’aquestes.

 

II. AVÍS LEGAL

Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit en l´article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (PCB), l’informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web http://recercaensocietat.cat.

Denominació: FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA

Domicili: c/ Baldiri i Reixac 4-12 i 15, 08028, Barcelona.
Telèfon: 93 402 90 60
Email: info@pcb.ub.cat
CIF: G61482832
Inscripció Registral: Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya de Barcelona nº 1.149

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest lloc web, inclosos els formats, dissenys gràfics, texts, imatges i documents, pertanyen a PCB o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenta la titularitat i estan protegits per les Lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Tanmateix totes les marques i noms comercials contingudes en aquest lloc web pertanyen a PCB, o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenti la titularitat del signe distintiu i es troben igualment protegides per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Està expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense comptar amb l’autorització expressa i per escrit de PCB o del titular de les mateixes.

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de PCB o dels titulars que ostenten els drets de propietat intel·lectual o industrial, excepte que s’estableixi el contrari de forma expressa.

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació sense reserves d’aquestes condicions d’ús que regulen el seu accés i utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Està expressament prohibit l’ús dels continguts d’aquest lloc Web per a finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

PCB, no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que se’n puguin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L’usuari s’obliga a no fer servir la informació publicada a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

PCB es reserva el dret a modificar el contingut del seu programa d’activitats quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

PCB no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest lloc Web, tot i que farà tots els esforços possibles per tal d’evitar-los.

Enllaços a altres webs

Els enllaços (links) que pugui trobar en aquest lloc Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són gestionades ni controlades pel PCB, per aquest motiu, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni aquests estan regulats pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional.

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.