Com coneixem el codi dels diferents gens? Com es llegeix l’ADN?

A, T, G, C…. Els investigadors en aquest taller mostraran com s’aconsegueix identificar la seqüència del genoma d’un organisme mitjançant tecnologies d’última generació. Aprendràs com se seqüencien les molècules d’ADN a mesura que els nucleòtids passen a través de petits porus, i utilitzant tècniques de biologia molecular, faràs una extracció d’ADN d’una mostra per tal de poder seqüenciar-lo. Vine a investigar amb l’ADN i a desxifrar la seqüència final d’un gen per determinar el focus d’una intoxicació alimentària!

DADES DE L’ACTIVITAT:

1200 places subvencionades per a secundària que s’assignen a través d’un sorteig. També pots sol·licitar un taller no subvencionat a través de l’email: difusiociencia@pcb.ub.cat.

De dilluns a djous de 9:45 a 12:30

Amb el suport de: