Skip to main content
Sin categoría

Vota la recerca que vols conèixer!

By 19 de octubre de 2018septiembre 7th, 2023No Comments

banner_fira_2019_600x300pxUs presentem els diferents projectes de recerca que estan interessats a participar a la 17a edició de la Fira Recerca en Directe.

Ens agradaria que triéssiu els tres que voldríeu que fossin a la Fira per conèixer la seva recerca de més a prop. El projecte més votat per tots vosaltres, tindrà un estand assegurat a la Fira!

Aquests són els àmbits i les temàtiques proposades per enguany:

ALIMENTACIÓ Insectes, nous ingredients per a l’alimentació
BIOLOGIA ADN, una molècula molt ben empaqueta
Cèl·lules adiposes, la balança energètica del nostre cos
BIOMEDICINA L’obesitat i les alteracions al fetge
Bioinformàtica, cap a una medicina a mida
Proteïnes llançadora, creuar la barrera hematoencefàlica
BIOENGINYERIA CRISPR i la regeneració d’òrgans
FÍSICA El món subatòmic i els enigmes de l’Univers
Física quàntica, criptografia infal·lible
MEDI AMBIENT Els líquens, bioindicadors de la qualitat de l’aire que respirem
NANOMEDICINA Llum i matèria, aplicacions biomèdiques contra el càncer
NEUROCIÈNCIES Les drogues i els nostres gens
NOUS MATERIALS Trens que leviten, materials superconductors
PALEONTOLOGIA Als fòssils, la mida és important
QUÍMICA Química en continuo, els laboratoris del futur
SALUT La contaminació atmosfèrica, un problema de salut infantil

Vota els 3 projectes que més t’interessin!

MEDI AMBIENT – Els líquens, bioindicadors de la qualitat de l’aire que respirem

Vols conèixer els líquens i com els utilitzem com indicadors de la qualitat atmosfèrica?

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio-UB)

Els líquens, organismes resultants d’una simbiosi entre fongs i algues, poden colonitzar tots els ambients terrestres. Els científics han vist que hi ha espècies més sensibles a la contaminació que d’altres, així que utilitzen alguns d’aquests organismes com a bioindicadors de la qualitat atmosfèrica. A partir de les observacions de líquens fetes a les ciutats es pot elaborar un mapa de contaminació i qualitat atmosfèrica. A la Fira volem presentar un projecte de ciència ciutadana, on impliquem a escoles i científics, per crear aquest mapa amb l’objectiu de conèixer l’estat de la qualitat atmosfèrica i la seva evolució després d’aplicar les mesures correctores que s’han incorporat als plans de gestió municipal.

A la Fira coneixereu de prop diverses espècies de líquens, les seves parts i estructures i per què són útils com a bioindicadors!

Vota’ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe!

BIOMEDICINA – L’obesitat i les alteracions al fetge

Vols conèixer com fem recerca per trobar molècules que ens puguin ajudar a identificar patologies?

Grup d’Estudi de Malalties Metabòliques e Insulin Resistència. Universitat Rovira i Virgili (URV)

L’estudi dels processos patològics relacionats amb l’obesitat i de les alteracions metabòliques associades, específicament en el fetge gras, és el camp prioritari de recerca del nostre grup. Els biomarcadors són molècules que es poden utilitzar per donar suport al diagnòstic i seguiment terapèutic de diferents patologies. A la Fira, volem presentar un projecte en curs per a la detecció de possibles biomarcadors sanguinis que permetin diferenciar el dipòsit de greix simple de l’esteatohepatitis no alcohòlica, un nivell avançat d’inflamació i greix del fetge que en el curs evolutiu d’anys pot presentar greus complicacions com la fibrosi hepàtica i el càncer de fetge.

A la Fira aprendràs a diferenciar microscòpicament teixits de fetge gras o amb esteatohepatitis de pacients obesos. També coneixeràs el mètode analític de cerca e identificació de biomarcadors i la seva monitorització.

Vota’ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe!

FÍSICA – El món subatòmic i els enigmes de l’Univers

Vols conèixer com explorem les fronteres còsmiques i d’alta energia?

Institut de Física d’Altes Energies (IFAE)

A escales molt petites, l’Univers és incert i aleatori — no sabem exactament quan passaran les coses, ni quines coses passaran — i també inestable i en constant transformació — les partícules es desintegren i es converteixen en altres —; la recerca experimental i teòrica a la frontera de la física de partícules, l’astrofísica i la cosmologia ens permet abordar aquests i altres enigmes fonamentals sobre el nostre Univers. A la Fira presentarem un projecte de recerca que vol ajudar a comprendre les propietats del món subatòmic, quines partícules formen el nostre Univers i com interaccionen entre elles.

A la Fira podràs fer servir una simulació digital interactiva per crear pions, bosons de Higgs i altres partícules fonamentals i veure la seva evolució!

Vota’ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe!

BIOMEDICINA – Bioinformàtica, cap a una medicina a mida

Vols conèixer com la bioinformàtica ens pot ajudar a fer teràpies oncològiques personalitzades?

Barcelona Biomedical Genomics Laboratory. Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

L’estudi del càncer des d’una perspectiva genòmica permet obrir les portes a una medicina personalitzada. El nostre grup de recerca treballa en la identificació de les alteracions del genoma que donen lloc a processos tumorals així com dels mecanismes responsables de la seva aparició i el seu potencial per millorar la prevenció, el diagnòstic i el tractament dels pacients oncològics. A la Fira presentarem dos projectes per catalogar i interpretar mutacions en la recerca del càncer.

A la Fira analitzaràs mutacions de diferents tipus de càncer amb eines bioinformàtiques!

Vota’ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe!

BIOMEDICINA – Proteïnes llançadora, creuar la barrera hematoencefàlica

Vols conèixer com treballem per aconseguir administrar fàrmacs directament al cervell?

Design, synthesis and structure of peptides and proteins. Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

L’administració de medicaments al cervell és un dels principals reptes en el desenvolupament de fàrmacs atès l’elevat nombre de pacients amb malalties neurològiques i la poca eficàcia dels tractaments disponibles. Tot i que la barrera protectora del cervell, anomenada barrera hematoencefàlica, limita la capacitat dels fàrmacs d’arribar al seu objectiu, els pèptids (proteïnes petites) es revelen com a una eina prometedora per superar aquest obstacle. A la Fira presentarem un projecte sobre un tipus de pèptids, anomenats llançadora, capaços de transportar a través de la barrera hematoencefàlica una gran varietat de càrregues, com ara, nanopartícules, molècules petites i altres proteïnes.

A la Fira podràs experimentar amb proteïnes i pèptids, fer un test per detectar-los i conèixer de primera mà les passes per a sintetitzar pèptids llançadora!

Vota’ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe!

BIOLOGIA – ADN, una molècula molt ben empaquetada

Vols conèixer com estudiem el plegament de l’ADN?

DNA Topology Lab. Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC)

L’ADN d’una única cèl·lula del nostre organisme té una llargària de 2 metres; per tant, necessita estar empaquetat de manera eficient i eficaç per poder emmagatzemar tota la informació necessària per a la vida dins d’un espai tan petit com és el nucli cel·lular. L’estudi de l’empaquetament de l’ADN dins la cèl·lula, com es regula aquest procés i les implicacions biològiques que té són els nostres camps de recerca. A la Fira presentarem el projecte que ha portat al grup a desxifrar el primer nivell de plegament de l’ADN i resoldre una de les paradoxes que ha sigut font de debat durant més de tres dècades.

A la Fira podràs manipular mostres d’ADN i carregar-les en gels per analitzar-les i mitjançant una maqueta a gran escala entendràs els diferents nivells d’empaquetament de l’ADN.

Vota’ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe!

ALIMENTACIÓ – Insectes, nous ingredients per a l’alimentació

Vols conèixer com investiguem possibles alternatives a la proteïna animal dins la dieta?

FoodIE (Food Innovation &Engineering). Universitat Rovira i Virgili (URV)

S’estima que cap a l’any 2050, hi haurà 9,8 bilions de persones a la Terra i que el sistema ramader actual no serà capaç de proporcionar suficient proteïna d’origen animal per alimentar-nos a tots. Per tant, s’estan buscant fonts alternatives i els insectes tenen un potencial molt elevat per a l’elaboració de nous aliments, considerant tres factors fonamentals com són la salut, el medi ambient i l’econòmic. A la Fira us presentarem un projecte de recerca que investiga el potencial ús d’aquests organismes com a ingredients per a l’alimentació animal i humana.

A la Fira podràs tastar insectes, fer-ne snacks dolços i salats a través d’una impressora 3D i veure la influència que tenen els aliments que els hi donem a l’hora de modificar la seva composició química, especialment de cara al seu reciclatge!

Vota’ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe!

BIOENGINYERIA – CRISPR i la regeneració d’òrgans

Vols conèixer com apliquem la tècnica de la CRISPR a la recerca de la regeneració d’òrgans?

Pluripotency for organ regeneration. Institut de Bienginyeria de Catalunya (IBEC)

La tecnologia CRISPR és una nova eina molecular que permet editar i corregir l’ADN, funciona com unes tisores capaces de tallar aquesta molècula de manera precisa i totalment controlada facilitant la inserció de canvis en la seva seqüència. Aquesta potent tècnica ha obert noves portes en el camp de la biomedicina. La combinació de tècniques d’edició genètica, com la tècnica CRISPR, i les cèl·lules mare pluripotents induïdes amb tecnologies com la bioimpressió 3D, permeten modelar malalties i estudiar la regeneració d’òrgans. A la Fira presentarem un projecte de recerca que genera organoids (petits òrgans) de ronyó per estudiar malalties renals.

A la Fira podràs posar en pràctica la revolucionària tècnica d’edició genètica CRISPR, i podràs jugar a introduir una mutació genètica i deduir els seus efectes!

Vota’ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe!

NANOMEDICINA – Llum i matèria, aplicacions biomèdiques contra el càncer

Vols conèixer com podem transformar la llum i les nanopartícules en valuoses eines per a ajudar a combatre el càncer?

Plasmon Nano-Optics. ICFO – Institut de Ciències Fotòniques

La llum i la matèria a nano escala es comporten de manera molt diferent de la que estem acostumats. Actualment combinant diferents disciplines (física, química i biologia), podem transformar-les en valuoses eines per aplicacions biomèdiques. Estudiar la interacció de la llum amb nanoestructures i en particular amb nanopartícules metàl·liques permet cercar noves estratègies per a ajudar a combatre malalties oncològiques. A la Fira presentarem un projecte de recerca per controlar la llum i la calor a escala nanomètrica per a la detecció precoç i teràpia fototèrmica del càncer.

A la Fira podràs experimentar i veure en temps reals com les nanopartícules permeten escalfar de manera eficient i selectiva les cèl·lules cancerígenes.

Vota’ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe!

FÍSICA – Física quàntica, criptografia infal·lible

Vols conèixer com la física quàntica pot ajudar a l’encriptament de la informació de manera segura?

Quantum Information Theor. ICFO – Institut de Ciències Fotòniques

La criptografia estudia algoritmes, protocols i sistemes per tal de protegir la informació i garantir la seguretat a les comunicacions. La física quàntica, que estudia el comportament de la llum i de la matèria a escales microscòpiques, obre noves portes per investigar tècniques i estratègies innovadores de criptografia quàntica per a l’enviament d’informació de la manera més segura possible. A la Fira presentarem un projecte de recerca que fa servir aquesta branca de la física per dissenyar nous protocols de comunicació i processament de la informació garantint la seva privacitat.

A la Fira podràs visitar un laboratori de física quàntica a través d’una imatge a 360⁰ i provar d’enviar un missatge encriptat segon les regles de la criptografia quàntica.

Vota’ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe!

QUÍMICA – Química en continuo, els laboratoris del futur

Vols conèixer com investiguem l’aplicació de noves metodologies per a la recerca química?

ERTFLOW. Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

La manera de fer síntesis de nous productes està canviant. Actualment estem introduint conceptes com la química en flux continu i l’automatització, juntament amb l’aplicació de noves tecnologies al laboratori com les càmeres, sensors i aplicacions per controlar remotament els reactors. A la Fira presentarem la nostra investigació entorn de la química en flux continu (flow chemistry) per mostrar-vos com estan canviant els laboratoris i la manera de fer síntesis de nous productes. Explicarem com, gràcies a aquesta nova manera de dur a terme les reaccions, s’obtindran els productes més nets, el procés serà més segur i les variables de la reacció es podran modificar ràpidament.

A la Fira faràs de químic, usaràs reactors en flux continuo i el compararàs amb els processos tradicionals.

Vota’ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe!

NOUS MATERIALS – Trens que leviten, materials superconductors 

Vols conèixer com investiguem la preparació de cintes superconductores per mètodes químics?

Superconducting Materials and Large Scale Nanostructures. Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB – CSIC)

El nou paradigma energètic sostenible requereix que es desenvolupin noves tecnologies eficients i sostenibles, capaces d’acomodar la demanda i els requisits energètics mundials amb una aposta clara per les energies renovables. Dins d’aquestes tecnologies, els materials superconductors juguen un paper primordial. Moltes aplicacions es beneficiaran de les seves propietats úniques, com ara cables, motors, generadors d’energia i reactors de fusió. A la Fira presentarem la nostra recerca entorn de la preparació de cintes superconductores per mètodes químics, donat el seu gran potencial en termes de cost/prestacions que ofereixen.

A la Fira podràs posar a prova l’eficiència de la superconductivitat i la levitació magnètica i veuràs com aquestes propietats es poden aplicar per desenvolupar un tren levitant.

Vota’ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe!

PALEONTOLOGIA Als fòssils, la mida és important

Vols conèixer com s’estudien els fòssils de ratolins petits i de dinosaures gegants?

Àrea de Conservació i Preparació. Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP)

La mida dels fòssils que estudien els paleontòlegs pot anar des dels enormes ossos d’un dinosaure fins a petites dents d’un micromamífer. És per això que els paleontòlegs i les paleontòlogues utilitzen des de grans martells pneumàtics fins a petites agulles de precisió en el procés de recerca.  A la Fira presentarem algunes de les tècniques i mètodes què fem servir en paleontologia per conèixer més sobre la vida del passat.

A la Fira podràs observar amb un microscopi com és un fòssil per dins i quina informació sobre el cicle vital de l’animal en podem treure, mirar amb lupa dents de diferents micromamífers que són claus per a la datació dels jaciments i prendre mides d’ossos de grans dinosaures per a poder-los identificar.

Vota’ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe!

SALUT La contaminació atmosfèrica, un problema de salut infantil

Vols conèixer com investiguem l’impacte de la contaminació atmosfèrica en les etapes infantils?

Grup de Salut Infantil. Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)

La contaminació de l’aire, que és un dels temes que preocupen més quan parlem de salut pública, és un dels factors que més malalties causen en adults i, especialment, en infants. Per això, és important poder fer una avaluació precisa. A la Fira presentarem un projecte de recerca per veure les implicacions de la contaminació atmosfèrica en la salut dels més petits. De totes les mesures de contaminació atmosfèrica, es creu que les partícules en suspensió de menys de 2,5 micres que trobem a l’aire representen l’amenaça més gran per a la salut doncs tenen la capacitat de romandre en suspensió durant llargs períodes de temps i de ser absorbit profundament en el torrent sanguini després de la inhalació.

A la Fira faràs mesures de contaminació i les podràs relacionar amb possibles problemes a la salut.

Vota’ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe!

NEUROCIÈNCIES Les drogues i els nostres gens

Vols conèixer com investiguem els gens de risc per a determinats trastorns psiquiàtrics i els factors que els afecten?

Grup de recerca en Neurogenètica. Universitat de Barcelona (UB)

L’estudi dels factors de risc genètics a trastorns psiquiàtrics, com l’autisme, la dependència de drogues o el dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) és el camp de recerca del nostre grup. A la Fira presentarem un projecte sobre els condicinants genètics de la vulnerabilitat a l’addició a drogues, en què hem fet servir neurones en cultiu, ratolins i també hem estudiat individus amb diverses dependències que es visiten al Servei de Psiquiatria de l’Hospital Vall d’Hebron.

A la Fira podràs fer l’extracció del teu propi ADN, una passa essencial per poder estudiar-lo posteriorment i podràs comparar amb l’observació al microscopi les neurones afectades per aquest trastorn respecte les que no el presenten.

Vota’ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe!

BIOLOGIA – Cèl·lules adiposes, la balança energètica del nostre cos

Vols conèixer com investiguem per determinar les alteracions que afecten l’equilibri energètic del nostre cos i ens fan propensos a l’obesitat?

Grup de recerca Molecular Metabolism and Disease. Universitat de Barcelona (UB)

L’estudi de les alteracions en la bioquímica i biologia molecular de les cèl·lules adiposes, que acumulen el greix en l’organisme, i especialment de les cèl·lules adiposes marrons i beix, les quals fan justament el contrari: són responsable de «cremar» l’excés de calories ingerides i mantenir així el pes corporal, resulta clau per a determinar la propensió a obesitat i a d’altres malalties metabòliques com ara la diabetis. A la Fira presentarem la nostra recerca per comprendre les alteracions en els sistemes de gestió de l’energia del aliments que mengem un cop dins l’organisme, i quins gens i molècules n’estan implicats.

A la Fira podràs determinar la la capacitat d’activació del teu teixit adipós marró mitjançant una termografia infrarroja de superfície.

Vota’ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe!

Amb el suport de:

LogoMinisterioBandera-FECYTweb  Aj_BCN_D.indd

Redacció UCCi PCB:

UCCi18web