Skip to main content

Biologia

Cristalls de proteïnes, proteïnes en 3D

Vols conèixer com investiguem la forma tridimensional de les proteïnes?

Structural MitoLab i Proteolysis Lab. Institut de Biologia Molecular de Barcelona del Consell Superior d’ Investigacions Científiques (IBMB-CSIC)

Conèixer l’estructura tridimensional de les proteïnes resulta útil per entendre el seu funcionament, quin és el seu mecanisme d’activació i, per tant, per al disseny de fàrmacs. A la Fira us presentarem la nostra recerca per esbrinar les estructures tridimensionals d’aquestes molècules. Fem cristalls amb les proteïnes de manera que aquestes se situïn ordenadament per tal que, quan els apliquem un raig X, aquest xoqui amb els electrons dels àtoms que la formen, facilitant-nos una imatge que haurem d’interpretar per poder desxifrar l’estructura atòmica de la proteïna.

A la Fira podràs fer cristalls de proteïnes per preparar-les per esbrinar la seva estructura a través de la difracció i experimentaràs aquesta tècnica.

Materials didàctics per al professorat

Altres projectes de recerca

Comptem amb el suport de: