Skip to main content

Salut

Bionformàtica per al càncer

Vols conèixer com investiguem el càncer amb bioinformàtica?

Laboratori de Genòmica Biomèdica. Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona)

L’estudi del càncer, des d’una perspectiva genòmica. permet obrir portes a una medicina personalitzada. El desenvolupament d’eines bioinformàtiques ens ajuda a determinar mutacions generadores de la malaltia, estudiar els mecanismes de tumorigènesi, i aplicar aquests coneixements a eines útils per a la medicina de precisió. A la Fira us presentarem la recerca que fem per identificar alteracions del genoma que donen lloc a processos tumorals, així com dels mecanismes responsables de la seva aparició i el seu potencial, per millorar la prevenció, el diagnòstic i el tractament dels pacients oncològics.

A la Fira coneixeràs les nostres eines bioinformàtiques i comprovaràs en què es basa la medicina de precisió.

Materials didàctics per al professorat

Altres projectes de recerca

Comptem amb el suport de: