Skip to main content

Genòmica

BioGenoma, creant un catàleg d’espècies

Vols conèixer com es construeix un inventari genòmic?

Iniciativa Catalana per a l’Earth BioGenome Project. Institut d’Estudis Catalans (IEC)

L’àmplia diversitat climàtica, topogràfica i geològica dels territoris catalans ha fet que s’hi concentri una rica diversitat biològica. Conèixer millor la biodiversitat genòmica del nostre territori permet generar coneixement sobre la biologia i l’evolució dels organismes, però també ens pot ajudar a recuperar espècies tradicionalment utilitzades als sectors de l’agricultura, la ramaderia i la pesca, a més d’aportar eines que ens ajudin en polítiques de conservació, protecció, restauració o, fins i tot, per a la medicina. A la Fira us presentarem un projecte de recerca col·laboratiu per construir un catàleg detallat del genoma de les espècies eucariotes locals.

A la Fira podràs obtenir un genoma i fins i tot comparar-lo amb altres a través d’una eina bioinformàtica! Sabies que amb aquesta informació podem aconseguir medicina personalitzada?

Materials didàctics per al professorat

Altres projectes de recerca

Comptem amb el suport de: